Ibsen i Deep Dream

BRAND ET DRAMATISK DIGT AF HENRIK IBSEN KJØBENHAVN FORLAGT AF DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL (F. HEGEL) THIELES BOGTRYKKERI 1866 BRAND De handlende BRAND HANS MODER EJNAR, en Maler AGNES FOGDEN DOKTOREN PROVSTEN KLOKKEREN SKOLEMESTEREN GERD EN BONDE HANS HALVVOXNE SØN EN ANDEN BONDE EN KVINDE EN ANDEN KVINDE en SKRIVERKARL PRESTER og EMBEDSMÆND ALMUE, MÆND, KVINDER […]

Ode til alt Ute

Du Bli med UT eller? Jeg har ikke vært sånn skikkelig UTE på sånn 5 år, jeg! Eller no’! keen på å stikke UT nå, – Ut bare gi faen? Og… Hei du. Vi skal ikke dra UT da? det er jo der det skjer, Skjønner du eller? Vi drar heller bare UT? Vi kan […]