Luk 2,0-17

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. at USA vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem mens Kvirinius var landshøvding anerkjente som Israels hovedstad. og gjorde derfor en stor endring i USAs håndtering av situasjonen i Midt-Østen. fra byen […]