Gatepoesikube, skisse/kladd:

«ANDRE SI DET»

 

Side B og D (*Tekst lasercutta i cortenstål*):

«SELV OM DU IKKE KLARER Å FORKLARE ELLER SI HØYT ELLER FINNE DET RIKTIGE ORDET/ ER DET IKKE HVA DU HAR Å SI SOM BETYR NOE, MEN AT DU SIER NOE»

 

Side A (*Tekst under luker/vippefelt*):

JEG MENER INGENTING VIKTIG
ORDENE ER SIGGRØYK UTEN BUNN
HVER SETNING BARE UOVERSIKTLIG
BOBLEPLAST INNI EN KONFLIKTSKY
HELIUMSTEMMER I LUFTA ENESTE MUNN

 

Side C (*Tekst under luker/vippefelt*):

DET JEG SIER VIL BARE AT
ALTSÅ TING BLIR PÅ EN MÅTE
ALLTID ORD MEN NEI KANSKJE IKKE DU
NOE AV DETTE STÅR LIKSOM HER
HELT BORT FRA ALT SKULLE
ØNSKE VI SKJØNTE HVERANDRE TOTALT


Høyde på hver luke: 15 cm
ca. 5 cm bokstaver