BRAND ET DRAMATISK DIGT AF HENRIK IBSEN KJØBENHAVN FORLAGT AF DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL (F. HEGEL) THIELES BOGTRYKKERI 1866 BRAND De handlende BRAND HANS MODER EJNAR, en Maler AGNES FOGDEN DOKTOREN PROVSTEN KLOKKEREN SKOLEMESTEREN GERD EN BONDE HANS HALVVOXNE SØN EN ANDEN BONDE EN KVINDE EN ANDEN KVINDE en SKRIVERKARL PRESTER og EMBEDSMÆND ALMUE, MÆND, KVINDER og BØRN FRISTEREN I ØDEMARKEN DE USYNLIGES KOR EN RØST Handlingen foregaar i vor Tid, dels i dels omkring en Fjordbyggd paa Vestkysten af Norge. FØRSTE HANDLING Oppe i Sneen paa Fjeldvidderne. Taagen ligger tætt og tung; det er Regnvejr og halvmørkt. Brand, (sortklædt, med Stav og Skræppe, kravler sig frem vestover). En Bonde og hans halvvoxne Søn, (som har slaaet Følge med, er noget bagefter). BONDEN raaber efter Brand Hej, Fremmedkarl, far ej saa fort! Hvor er du? BRAND Her! BONDEN Du gaar dig bort! Nu tykkner Skodden slig, at knappt en ser saa langt, som Staven rækker – SØNNEN Faer, her er Spriker! BONDEN Her er Sprækker! BRAND Og hvert et Vejspor har vi tabt. BONDEN skriger Stands, Mand! Guds bittre –! Her er Bræen Skral som en Skorpe! Tramp ej Sneen! BRAND lyttende Jeg hører Duren af en Foss. BONDEN En Bækk har hulet sig indunder; her er et Dyb, som ingen bunder; – det sluger baade dig og os! BRAND Frem maa jeg, som jeg før har sagt. BONDEN Det evner ingen Mandemagt. Kjend; – her er Grunden hul og sprød – Stands, Mand! Det gjælder Liv og Død! BRAND Jeg maa; jeg gaar en Stormands Bud. BONDEN Hvad heder han? BRAND Han heder Gud.